Background

مقالات علمی و پژوهشی

title

فروسیلیس- بخش دوم

فروسیلیس- بخش دوم تولید فروسیلیس: فروسیلیس آمیزه ایی از آهن و سیلیسیم است که از طریق حرارت دادن ، احیا ء و ذوب سنگ آهن و سیلیس (کوارتز) توسط کربن ، عمدتا در کورههای قوس الکتریکی تولید می شود. نسبت ت...

ادامه مطلب