Background

بدون دسته بندی

title

رزومه جناب آقای مهندس علی خیراللهی

  سوابـق اجــــرایی 1- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کیمیا معادن سپاهان از سال 1388 تا كنون 2- عضو هیات مدیره خانه معدن استان اصفهان 3- رئیس هیات سوارکاری استان اصفهان از 28/1/90 4-...

ادامه مطلب
title

روزمه جناب آقای مهندس مسعود الوانی

کسب عنوان مدیر برتر کشوری از کنگره مدیران و مهندسان نمونه کشوردر سال 90   عضو هیات مدیره شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر مدیر مجتمع معدنی سراب شرکت کیمیا معادن سپاهان

ادامه مطلب