پیام مدیرعامل

 

                                                                                         به نام آنکه جان را فکرت آموخت


شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی هلدینگ کیمیاست. این شرکت در سال 1393 با هدف ارائه‌ی خدمات در حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی به جامعه‌ی معدنی کشور و همچنین شرکت‌های مجموعه‌ی هلدینگ تاسیس گردید.
این شرکت با هم افزایی توان تخصصی، مدیریتی و مالی هلدینگ و با استفاده از توان تیم تخصصی خود توانسته است پروژه‌های مهمی را از بدو تاسیس خود اجرا نماید. تعدادی از این پروژه‌ها به شرح زیر می‌باشند:

  •  اکتشاف محدوده‌ی سنگ آهن شریف کندی.
  •  سرمایه گذاری و اکتشاف محدوده‌ی مس کپه حلوایی انارک و اخذ گواهی کشف.
  •  انجام مطالعات جانمایی پارک توسعه صنایع معدنی هرمز به کارفرمایی شرکت پارک  توسعه صنایع معدنی هرمز.
  •  اجرای مطالعات و پی جویی پلی متال پهنه 5 کرمان به کارفرمایی شرکت سرمایه  گذاری صنعتی و معدنی کوثر.
  •  اجرای عملیات اکتشاف تکمیلی در معدن سراب در دو مرحله به کارفرمایی شرکت کیمیا معادن سپاهان.
  •  انجام عملیات باطله برداری در معدن سراب.
  •  بهره‌برداری و استخراج سنگ مرمریت سراب.

هدف گذاری فعالیت شرکت ارائه‌ی خدمات در کلیه‌ی زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی، مانند اکتشاف،-استخراج، پیمان مدیریت پروژه‌های معدنی، مشاوره و سرمایه گذاری و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های معدنی است.
ما در شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر، به اهمیت و جایگاه معدن در ایران و همچنین جایگاه رفیع ایران از لحاظ ذخایر و پتانسیل معدنی در جهان واقف هستیم و اعتقاد داریم که با تکیه بر توان مهندسی داخلی و با ارتقاء توانمندی‌ها می‌توانیم گامی در راه دور شدن از اقتصاد تک محصولی برداریم.
هدف نهایی ما جلب رضایتمندی و اعتماد مشتریان است و این مهم را وظیفه خود میدانیم.
چشم انداز ما در سال‌های آینده تبدیل شدن به یک شرکت توانمند معدنی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات مهندسی در تمام زمینه‌ها به جامعه معدنی کشور است.

                                                                                                                                                                              امیرمسعود قزوینی زاده
                                                                                                                                                          مدیر عامل شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر