title

درباره ما

شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی هلدینگ کیمیاست. این شرکت در سال 1393 با هدف ارائه‌ی خدمات در حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی به جامعه‌ی معدنی کشور و همچنین شرکت‌های مجموعه‌ی هلدینگ تاسیس گردید.
این شرکت با هم افزایی توان تخصصی، مدیریتی و مالی هلدینگ و با استفاده از توان تیم تخصصی خود توانسته است پروژه‌های مهمی را از بدو تاسیس خود اجرا نماید. تعدادی از این پروژه‌ها به شرح زیر می‌باشند:
     • اکتشاف محدوده‌ی سنگ آهن شریف کندی.
     • سرمایه گذاری و اکتشاف محدوده‌ی مس کپه حلوایی انارک و اخذ گواهی کشف.
     • انجام مطالعات جانمایی پارک توسعه صنایع معدنی هرمز به کارفرمایی شرکت پارک توسعه صنایع معدنی هرمز.
     • اجرای مطالعات و پی جویی پلی متال پهنه 5 کرمان به کارفرمایی شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کوثر.
     • اجرای عملیات اکتشاف تکمیلی در معدن سراب در دو مرحله به کارفرمایی شرکت کیمیا معادن سپاهان.
     • انجام عملیات باطله برداری در معدن سراب.
     •  بهره‌برداری و استخراج سنگ مرمریت سراب.
هدف گذاری فعالیت شرکت ارائه‌ی خدمات در کلیه‌ی زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی، مانند اکتشاف، استخراج،-پیمان مدیریت پروژه‌های معدنی،-مشاوره و سرمایه گذاری و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های معدنی است.
ما در شرکت زمین کاوان به اهمیت و جایگاه معدن در ایران و همچنین جایگاه رفیع ایران از لحاظ ذخایر و پتانسیل معدنی در جهان واقف هستیم و اعتقاد داریم که با تکیه بر توان مهندسی داخلی و با ارتقاء توانمندی‌ها می‌توانیم گامی در راه دور شدن از اقتصاد تک محصولی برداریم.
هدف نهایی ما جلب رضایتمندی و اعتماد مشتریان است و این مهم را وظیفه خود میدانیم.
چشم انداز ما در سال‌های آینده تبدیل شدن به یک شرکت توانمند معدنی در زمینه ی ارائه ی خدمات مهندسی در تمام زمینه‌ها به جامعه معدنی کشور است.