خردایش و فرآوری

خردایش و فرآوری

مواد معدنی استخراج شده از معادن برای اینکه قابل استفاده در صنعت باشند باید فرآوری شوند. مواد معدنی کم عیار از طریق یک سری عملیات تغلیظ و پر عیار سازی دارای عیار مطلوب و قابل استفاده در صنعت می گردند و همچنین طی فرآیند فرآوری مواد ناخواسته (باطله ) از ماده معدنی اصلی حذف می گردد. اولین مرحله از فرآیند فرآوری خردایش است. از طریق خردایش کلونه، ماده معدنی به دانه های مطلوب و قابل استفاده تبدیل می گردد. طراحی خط خردایش و فرآوری در دستیابی به اهداف فنی و اقتصادی مورد نظر بسیار کلیدی و دارای اهمیت است طراحی به انتخاب مدار مناسب، بهینه سازی و کنترل از مهم ترین مربوط به مدار خردایش است. از هزینه های فرآوری و مبالغ به 70 % هزینه های مصرف انرژی مربوط به این بخش از فرآیند فرآوری است.   شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر در زمینه خردایش و فرآوری مواد معدنی در دو بخش ذیل فعالیت نموده و آماده همکاری با متقاضیان و معادن می باشد: الف- مشاوره و طراحی، نظارت به اجراء و مدیریت تامین

  • طراحی خطوط خردایش و کانه آرایی مواد معدنی
  • (مطالعات امکان سنجی، مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت)
  • نظارت بر اجراء مدیریت تامین خط خردایش از جانمایی تا بهره برداری کامل
  • نظارت بر اجراء خط خردایش و فرآوری
ب- اجراء پروژه های خردایش و فرآوری
  • اجرای پروژه و بهینه سازی خط خردایش کارخانه سنگ آهن سراب
       کارفرما: شرکت کیمیا معادن سپاهان
 
  • طراحی(پایه و تفضیلی)، نظارت بر اجراء (نظارت کارگاهی)، مدیریت پروژه (نظارت عالیه) و مدیریت تامین کارخانه کنسانتره سراب با ظرفیت 400000 تن در سال
       کارفرما: شرکت کیمیا معادن سپاهان
 
  • طراحی (پایه و تفضیلی) کارخانه کنسانتره با ظرفیت 500،000 تن در سال
       کارفرما: شرکت حامی صنعت کیمیا
1- طراحی سوله2- طراحی و نصب دستگاه ها3- تحویل و شروع به کار کارخانه


 
  • طراحی و نصب خط خردایش معدن سنگ آهک نیان میناب، هرمزگان، ایران. پاییز 88
  • بهینه سازی خط خردایش و فرآوری معدن سنگ آهن سراب، کردستان، ایران. پاییز 91
 

 

اشتراک: