title

تاریخچه

شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر به عنوان یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین شرکت‌های زیر مجموعه گروه کیمیا فعالیت خود را از سال 1393 آغاز نموده است. هدف اصلی تاسیس این شرکت ایفاء نقش اجرایی و عملیاتی فعالیت‌ها و فرآیند‌های هلدینگ کیمیا می‌باشد.
تصویب اساسنامه شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام ، انتخاب و معرفی اعضاء هیئت مدیره و سایر امور مقدماتی شرکت براساس قانون تجارت در اسرع وقت انجام پذیرفت و سرانجام در تاریخ 1393/05/13 تحت شماره 52485 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به عنوان یک شرکت خصوصی عملاً و رسماً فعالیت خود را آغاز نمود.
نگرش تمام ارکان شرکت از جمله سهامداران، مدیران و کارشناسان شرکت بر انجام امور با نگرش علمی و تخصصی است. آگاهی از آخرین یافتههای علمی در سطح کشور و جهان و بکارگیری نوآوریها در انجام ماموریت‌های شرکت همواره مورد توجه و نظر بوده است. عمده فعالیت شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر در زمینه امور مهندسی و تخصصی معدن شامل پی جویی و اکتشاف، استخراج و فرآوری میباشد. این شرکت در ماههای نخستین فعالیت خود عملیات اکتشافی در پهنههای مختلف کشور را به عهده گرفته و به نحو مطلوب به انجام رسانده است.
توسعه کمی و کیفی فعالیتها از جمله اهداف مدیران و برنامه ریزان این شرکت بوده است به گونهای که طی ماههای اخیر استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی و تزیینی و انجام بازرگانی مرتبط با معدن در دستور کار شرکت قرار گرفته است