title

استراتژی

  •  
  • ارتقاء کیفیت در تنوع بخشی به خدمات و رضایتمندی مشتری.
  • جلب حداکثری رضایت ذینفعان شرکت از جمله سهام داران، مشتریان، پرسنل، محیط زیست و جامعه.
  • تعریف دقیق و انجام کامل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت.
  • بازرگانی و صادرات محصولات معادن کوچک در سطح کشور.
  • تاکید به تحقیق و توسعه و استفاده از نوآوری‌های داخلی و خارجی.