حضور در نمایشگاه CON-MINE سال ۲۰‍۱۸

شرکت زمین کاوان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در نمایشگاه بین المللی معدن (کان مین 2018)حضور داشت . این شرکت با توجه به فعالیتهای گسترده در زمینه پی جویی و اکتشاف، تجهیز و باطله برداری، استخراج مواد معدنی، خردایش و فرآوری و نیاز سنجی مشتریان در غرفه گروه شرکت های کیمیا گوشه ای از فعالیتها و دستاوردهای خودرا ارائه نمود همچنین کارشناسان این شرکت با حضور در غرفه ها شرکت های همکار به تبادل نظر و اطلاعات پرداختند.